NAGRODY

Bony do wykorzystania we Frusto

Kategoria I
bon o wartości 200 zł
  • sady do 5 ha
  • warzywa do 15 ha
Kategoria II
bon o wartości 300 zł
  • sady 5,1-10 ha
  • warzywa 15,1-30 ha
Kategoria III
bon o wartości 400 zł
  • sady 10,1-20 ha
  • warzywa 30,1-60 ha
Kategoria IV
bon o wartości 500 zł
  • sady > 20 ha
  • warzywa > 60 ha